Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie z działalności Fundacji

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom
z Chorobami Narządów Ruchu

„IDZIEMY RAZEM” za rok 2020

 1.  W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" działała jednostka medyczna, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit", co oznacza, iż zyski z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ.
 2.    31 marca 2020 Członkowie Zarządu i Wolontariusze Fundacji przekazali osobom pracującym w pięciu łódzkich szpitalach, dary w postaci soków owocowych, jabłek i miodu. Produkty te Fundacja zakupiła w ekologicznych gospodarstwach województwa łódzkiego. Szpitale, które otrzymały ten drobny symboliczny dar wspierający pracę Personelu podczas pandemii Covid-19 to: Szpital  Pediatryczny (Uniwersyteckie Centrum Pediatrii) przy ulicy Spornej, Szpital im. J. Korczaka oraz szpitale wojewódzkie: im. M. Kopernika, im. W. Biegańskiego i Szpital im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
 3.    Z okazji Dnia Dziecka Zarząd Fundacji przekazał tablet (LENOVO TAB M10), jako darowiznę dla najmłodszych pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. MariiKonopnickiej w Łodzi.
 4.    W dniach 01-15 sierpnia 2020 roku odbył się turnus rehabilitacyjny, zorganizowany w Międzywodziu przez Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości - OI Polska. Na tym turnusie przebywało między innymi 16 dzieci z wrodzoną łamliwością kości, którym Nasza Fundacja dofinansowała pobyt. W dniach 06 - 09 sierpnia na turnusie przebywała Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół, która kontrolowała przebieg zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych u dzieci oraz udzielała porad rodzicom i samym dzieciom z zakresu różnych problemów medycznych.
 5. Fundacja była współorganizatorem IV Konferencji „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”, która odbyła się 12 grudnia 2020 r. w trybie on line. Członkowie Zarządu (Prof. Danuta Chlebna – Sokół i dr Izabela Michałus) oraz Rady Programowo-Konsultacyjnej (dr hab. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz) wygłosili wykłady.
 6.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Podopieczni Fundacji zostali obdarowani paczkami świątecznymi (zabawki, artykuły piśmienne oraz kosmetyki pielęgnacyjne i środki higieniczne). Paczki były przygotowane przez Wolontariuszy paczki i zostały wysłane do podopiecznych Fundacji.
 7.    W ciągu całego roku 2020 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.
 8.    Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne licznym Podopiecznym Fundacji, na podstawie złożonych podań do Zarządu, zatwierdzanych uchwałami.
 9.    Fundacja wydała materiały promocyjne, w tym kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%.
 10.    Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook.
 11.    W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej działalności Fundacji.

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).

………………………..

Danuta Chlebna-Sokół

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Dzieciom „Idziemy Razem”

Proponowany plan działania Fundacji w roku 2021

 1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji.
 2. Dalsze prowadzenie jednostki lokalnej, pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit",
 3. Kontynuacja wykładów edukacyjnych dla dzieci przewlekle chorych, ich rodziców, a także osób sprawujących opiekę lekarską i inną.
 4. Współpraca z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP - kontynuacja współtworzenia programów naukowych w ramach działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży – wspólne zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej.
 5. W miarę możliwości, w związku z sytuacją epidemiczną organizowanie różnych aktywności dla chorych dzieci na terenie szpitala jak i poza nim, organizacja imprez, np.:
  1. Dzień Dziecka
  2. Spotkanie ze Strażą Miejską
  3. Piknik Rodzinny
  4. Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji.
  5. Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi prezentami.
  6. Pomoc psychologiczna, wsparcie dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
  7. Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w wydarzeniach kulturalnych
   i edukacyjnych o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
  8. Przygotowanie materiałów promujących Fundację.

Podarunki świąteczne dla fundacji

Z Okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 Fundacja otrzymała prezenty : od Dyrekcji Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - dużą piękną choinkę ,żywą w doniczce i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska ) – tradycyjne produkty spożywcze z rodzinnego przetwórstwa z regionu łódzkiego. Darowizny te zostały dostarczone do Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Dzieci i Młodzieży- poradni utworzonej i prowadzonej przez Fundację.

Zdjęcia w galerii.

Świąteczne paczki dla podopiecznych fundacji

Jak każdego roku , tak i w tym (wyjątkowym i smutnym okresie świątecznym) Członkowie Zarządu Fundacji zakupili liczne, różnorodne przedmioty, w tym artykuły spożywcze i słodycze, i wraz z Wolontariuszami przygotowali paczki z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 2020 . Paczki te zostały rozesłane do podopiecznych Fundacji, najmłodszych i najbardziej potrzebujących, w całym kraju .

Zdjęcia z okoliczności tego miłego przygotowywania w galerii.